Lappi Timber Oy hankki koeseulan.

Lappi Timber Oy Kemijärvellä hankki koeseulan jolla varmistetaan sahauksessa saadun hakkeen laatu.